Сказки

MÜÖŠTIÄČIJÄ KANGI

Äijä igiä on proidinnun, konža mua oli vielä ünnäh lagei, kuin šuwri purdilo. A hänen piällä rippu lagei, kuin purdilon kattewš, taivaš. Taivahan da muan väli niin oli madala, što voidih šielä eliä rahvaš i zvierit ei korgiemmat šuwri kuziehazie. Vihmoida šilloin nikonža ewlun: nämä pienet eläjät voidih läpehtüö vihmoista Puwt oldih madalazet, ei korgeimmat heinii.

Žeh ammuzeh aigah üheša küliä eli vanhembi ohotnikka Jvo. Oli hiän rohkie i vägövä ristikanža. Ühen kerran oli Jvo mečäššä ülen edähänä omašta küläštä. Vaibu, dai venüttiäči lebiäčemäh šilmälähellä rewnah.

Jvo oli ülen hajukaš. Hiän kekši, kuin tullah tämän šilmälähen luoh läzijät zwierit, juwvah häneštä vettä, lietäh tervehet i vägövät.

Šilloin joi .Jvo tuada vettä. Kekši hiän, kuin rubei lizenemäh vägi. Kačahti Jvo vedeh, da nägi: pohjašša venüw kangi. Mäni hiän šilmäläheh, otti žen kangen veještä. Ňua vezi luadi kangen lujakši i kovakši. Nowzi Jvo kangenke veještä i kerdah rubei kažvamah: ülemmä i ülemmä, kuni ei koškun taivahah piällä. Kangi tože pit'keni. Otti Jvo žen kangen i rubei noštamah taivašta. Oli hiän jo žen muone kažvuon, kuin nügüzet rahvaš. Keräi Jvo kaikeh viän dai viškai taivahan üläh šinne, missä hiän nüt on.

A ühešša taivahanke lennet't'ih üläh i päiväne, i kuwdoma, i tähet. Vezi šitmäläheštä nowzi i mäni pilvilöiksi. Heistä lähtei vihmat. Elävä vezi juotti muan, rahvahan, zvierit, puwt, heinät, kukat. Kaikki läksi kazvoh, kuni ei liennün žen šuwrehune, kuin nüt. Muašta ožuttuači äijä šilmälähtä, kumbazet üht'ewvüttih. Niin liet't'ih jovet i meret.

Ňaivahašša nowzi ukonvemmel', räiskähti šomiella kirjaviella kukiella, dai kerdah mureni palazieksi. Nua palazet mändih kaiken muozieksi linduloiksi. Rahvaš liet't'ih veššelät, ruvettih lawlamah da kargajamah, kiittämäh rohkieda ohotn'ikkya Jvuo, taivahan eistäjiä. Zvierit tože oldih ihaštunnuot: kenguru niin kočči, što unahti kuin kävelläh, i šiidä šuat vain koččiv. A strausa pölläštü, kočahti hüppiämäh i hüppäi, kuni hänen jallat ei liettü tämän pidahuot i tämän luehuot. A zwierit, kumbazet muattih i ei nimidä nähtü, jiädih laisoiksi i puoli vuotta muatah, kuin kondie.

Lükattüh taivahan rubei Jvo eččimäh omua kangie. Kaččow: kangi ze lümbü, i lieni häneštä bumeranga – müöštiačijä kangi.

 

(Tüöndi šuarnan Below P.A. Ruameška)